Nye nettsider!

Nye nettsider for Borgen Vel er i støpeskjeen! Det legges ut mer etter hvert, så sjekk innom jevnlig. Hva skjer-kalenderen oppdateres stadig.

Spørsmål og tips kan rettes til styret@borgenvel.no

Etterfylling av sand kan rettes til grus@borgenvel.no


Publisert

i

av

Stikkord: