• tir04april 2017
 • Velkommen på årsmøte torsdag 6 april klokken 18.30 på Borgen ungdomsskole!

  årsmøte

   

   

  Program:

  -Borgen Lions informerer om arbeidet de gjør på Borgen og vil gjerne ha nye medlemmer

  -Jon Christofersen gir en orientering om det nyoppstartede «Borgen vels historiegruppe»

  -Gyrid Mangersnes informerer om siste nytt i Borgenprosjektet

  -Asker kommune ved Kristjana Kristjansdottir vil informere om kommunens føringer for planarbeid på Borgen

  -Borgen vel gir en kort orientering om planene på Trettestykket

  -Årsmøte med valg

   

   

  Vel møtt!