Velkommen på WORKSHOP og ÅRSMØTE 4. april!

4. april klokka 18.30 inviterer vi på workshop på Borgen ungdomsskole. Temaet er Borgen Friluftspark, som er under planlegging på Trettestykket. I 2017 søkte og fikk Borgen vel kr. 400 000 i støtte til bygging av landskapsamfi og treningspark på Trettestykket. Dette blir å se på som første byggetrinn i en trinnvis utvikling av området. Hvordan skal denne parken bli? Hva skal til for at du vil bruke den? Hvilke muligheter ligger her? Vi vil gjerne høre din stemme og dine meninger, de er verdifulle! Materialet fra workshopen samles og bearbeides videre av Borgen vel og en aksjonsgruppe som skal jobbe med å realisere planene. Årsmøtet starter klokken 20.00, med gjennomgang av årsmelding, regnskap og budsjett, og valg av nye styremedlemmer. Hjertelig velkommen alle! Enkel servering.

 

INVITASJON ÅRSMØTE 2018_2 INVITASJON ÅRSMØTE 2018_3


Publisert

i

av

Stikkord: