• søn15mars 2020
  • Ta vare på hverandre!

    Borgen vel følger nasjonale smittevernbestemmelser og dette vil få følger for  våre arrangement 26. mars, årsmøtet og temamøtet. Oppdatert informasjon vil komme her og på vår Facebookside @BorgenvelAsker.

    Ta vare på hverandre og bidra til å hindre smittespredning ved å følge råd på fhi.no.