Årsmøte 31.03.2022

Velkommen til Årsmøtet for 2021 i Borgen Vel

Tid: Torsdag 31.3.2022, klokken 18.00

Sted: Borgen ungdomsskole, Aurora-salen

Åpent for alle interesserte!  


Før selve årsmøtet begynner, har vi følgende program:

 • Sanginnslag ved Johanna Zwaig
 • Innbyggertorgets Valeria Marre Nicholson og Nærmiljøsentralens Hilde Skogedal forteller om hva de driver med.

Saksliste for Årsmøtet:

 1. Velkommen
 2. Konstituering av årsmøtet
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av møteleder, referent og to deltakere til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning 2021
 6. Regnskap 2021
 7. Budsjett 2022
 8. Innkomne forslag
 9. Valg
 10. Utdeling av «Brenner for Borgen»-prisen
 11. Eventuelt

Dokumenter til årsmøtet:

Invitasjon Årsmøtet 2021

BV Regnskap og budsjett presentasjon 2021

Årsberetning 2021

 


Publisert

i

av

Stikkord: