Arkiv

Her ligger tidligere årsberetninger og regnskap for vellet.

2024

2023 invitasjon

2023 årsberetning

2023

2022 invitasjon

2022 årsberetning

2022

2021 invitasjon

2021 årsberetning

2021 regnskap og budsjett presentasjon

2021

invitasjon

2020 Årsberetning

2020 revisjonsberetning

2020

2019 Årsmelding

2019

2018 Årsmelding

invitasjon

2018

invitasjon

Årsmelding

2017

invitasjon

Årsmelding

Protokoll

2016

invitasjon

regnskap og budsjett

2015 Årsberetning

2015

2014 Regnskap og budsjett

Årsberetning

2014

2013 Årsberetning

2013

2012 regnskap og budsjett

Innkalling

2012

Årsmøte Vardåsen

Referat

Årsmelding

2011 regnskap og budsjett

2011

2010 regnskap og budsjett

2010

Referat

2010 Årsberetning

2009

Årsmøte referat

infomøte hovedveier og jernbane