Høringsfrist kommunal overtakelse av velveier

Asker kommune har utsatt høringsfristen for kommunal overtakelse av velveier til 29 januar. Borgen vel har ikke ansvar for noen veier på Borgen, men kan ta på seg å sende inn høring på vegne besittere av private veier på Borgen. Ett av de nedenstående kriteriene må oppfylles for å bli vurdert:

a: skolevei med samlende funksjon (gjennomfartstrafikk)
b: GS-vei med samlende funskjon (til viktige målpunkter for mange)
c: Gjennomfartstrafikk bil; brukes av langt flere enn tiltenkt/beboerne
d: Viktig for sammenheng i det kommunale veinettet
e: Viktg turvei

Send inn forslag med begrunnelse og beskrivelse av situasjon til oss, så sender vi inn et samlet høringsinnspill til kommunen innen 29 januar.


Publisert

i

av

Stikkord: