Velkommen på årsmøte torsdag 6 april klokken 18.30 på Borgen ungdomsskole!

årsmøte

 

 

Program:

-Borgen Lions informerer om arbeidet de gjør på Borgen og vil gjerne ha nye medlemmer

-Jon Christofersen gir en orientering om det nyoppstartede «Borgen vels historiegruppe»

-Gyrid Mangersnes informerer om siste nytt i Borgenprosjektet

-Asker kommune ved Kristjana Kristjansdottir vil informere om kommunens føringer for planarbeid på Borgen

-Borgen vel gir en kort orientering om planene på Trettestykket

-Årsmøte med valg

 

 

Vel møtt!


Publisert

i

av

Stikkord: