Høringsinnspill – er det noen som hører?

21149998_1969371676679171_4967792853446538707_n 

 

Hvorfor skal vi høres? Det er en selvfølge tenker du kanskje. Høres du? Det er en lovbestemt rett, at du skal høres, du som bor her på Borgen og har unik kunnskap om ditt nærmiljø. Det er dog ikke en selvfølge. Heldigvis har vi frivillig innsats, kompetanse og samarbeidsvilje i Borgen vel, Askers største velforening. Det er levert 8 høringsinnspill i 2017 til utbyggingsplaner som berører Borgen. Vi hører gjerne fra deg!

På vegne av våre medlemmer har Borgen vel i 2017 fremmet flere høringsinnspill til kommunen og andre som har utbyggingsplaner for området vårt. I korte trekk bygger våre innspill på disse viktige prinsippene:

– Borgen vel ønsker at området vårt skal være et attraktivt sted å bo ved å ta vare på det mangfoldet som bor her. Oppvekstmiljøet til barn og unge må styrkes ved å utvikle gode møteplasser og ved å ta vare på grønne områder for lek og samspill, og sørge for trygge gang- og sykkelstier. Borgen vel støtter opp om utvikling av nærmiljøsenter og attraktive møteplasser for eldre.

– Borgen vel ønsker at de gode intensjonene i Borgenprosjektet og tiltakene i Temaplanen for Borgen blir realisert. Vi ønsker derfor å dempe utbygging- og fortettingspresset på Borgen og ønsker en mer balansert boligbygging med hovedvekt på familieboliger. Dette også for å ivareta Borgens kulturlandskap. Borgen bør derfor defineres ut av Kommuneplanens sentrumsområde.

 

Sammen høres vi:

https://www.budstikka.no/asker/samfunn/borgen/borgenfolk-klappet-for-politikerne/s/5-55-531163

 

Ønsker du å sende personlige høringsinnspill til kommunen. Her finner du oversikt over høringer:

https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/horinger/

 

Her følger Borgen vels høringsinnspill i 2017:

-Innspill til oppfølging av Nibr-rapport på Borgen-formannskapet 290817

-Innspill til revidert kommunedelplan 2018-2030

-Innspill til områderegulering Drengsrud Idrettspark, gbnr. 7/443 m.fl.

-Merknader til fasader og utomhusanlegg tilhørende Borgen nærsenter, sak 15/7372

-Høringsinnspill til reguleringsplanforslaget for Kjonebråten, sak 15/9796

-Innspill til mandat for et nærmiljøutvalg på Borgen

-Høringsuttalelse for gnr/bnr 7/1 (del av eiendommen) – reguleringsplan for offentlig friområde, ref. S16/8140

-Innpill til oppgradering av velveier, sak 16/96956

 

21106865_1969371566679182_8787404616693558545_n


Publisert

i

av

Stikkord: