Om oss

Borgen vel ble stiftet i 1936 og er en ikke-politisk sammenslutning av ressurser for og av beboere på Borgen. Målsetningen er å ivareta interessene til det mangfoldet av mennesker som bor og lever her. De fleste boligområdene på Borgen er medlemmer. Medlemmene betaler en kontingent per husstand eller borettslag, velger styredeltakere til vellet og melder inn saker. Da Borgen vel er en velforening for alle beboere på Borgen, arbeides det bare med utfordringer nærmiljøet vårt som helhet står ovenfor. Saker av særinteresse for enkeltpersoner eller grupper må vi dessverre henvise videre.

Det er 65 velforeninger i Asker, hvorav Borgen vel er et av de største. I Asker er politikerne opptatt av å ta befolkningen med på råd når viktige beslutninger om nærområdene skal tas. Borgen Vel er derfor en naturlig samtalepartner når kommunen skal gjennomføre planendringer eller sette i gang tiltak i vårt område.

Hva Borgen vel arbeider med for øvrig, kan du som medlem være med å påvirke. I dag spenner sakene fra fylling av gruskasser om vinteren til å delta på høringer i forbindelse med utbyggingen på Drengsrudjordet. I tillegg forvalter Vellet blant annet en eiendom på Trettestykket som tidliere ble leid av Borgen Tennisklubb. Borgen vel gir ut det årlige tidsskriftet, Borgenposten som har sin egen redaksjon. Les mer om Borgenposten her

Borgen vel har begrensede midler men kan bidra økonomisk til grupper som ønsker å få til noe for å øke fellesskapet og/eller bedre bomiljøet her på Borgen. Du kan søke midler ved å sende oss mail med søknad.

Ønsker du selv å stille til valg ved neste årsmøte, følg med på sidene våre for dato for neste årsmøte eller kontakt styret.

Har du gode idéer til tiltak som bør gjøres i nabolaget eller kanskje du vil oppdatere vår «hva skjer» kalender med ditt arrangement. Ta kontakt!

Styret i Borgen vel